rapide.jpg

Summer Reglement

Reglement Summer@Rapide
Begrippen:
Deelnemer: de persoon die zal deelnemen aan Summer@Rapide
Inschrijver: de ouder of verzorger die de deelnemer inschrijft voor Summer@Rapide
Organisatie: de commissie die binnen MHC Rapide is belast met het organiseren van
Summer@Rapide.

Inschrijven
Inschrijving dient plaats te vinden met het inschrijfformulier van Summer@Rapide. Het
inschrijfformulier is gepubliceerd op de website van MHC Rapide
(www.mhcrapide.nl/inschrijfformulier))
Na inschrijving ontvangt de inschrijver/deelnemer binnen een termijn van 10 werkdagen een
bevestiging van de aanmelding.
Inschrijving voor Summer@Rapide verplicht tot betaling.

Deelnemers
Het maximum aantal inschrijvingen is vastgesteld op 100 deelnemers. De organisatie heeft het
recht om dit aantal uit te breiden tot maximaal 115 deelnemers.

Betaling
Na inschrijving ontvangt u binnen 10 werkdagen een bevestiging van de inschrijving. Separaat
zal een factuur aan de inschrijverworden toegezonden. De toegezonden factuur dient binnen
2weken na factuurdatum te worden voldaan. De organisatie behoudt het recht deze termijn te
verkorten indien korter dan 2 weken voor aanvang van Summer@Rapide wordt ingeschreven. In
laatstgenoemd geval dient uiterlijk voor aanvang van Summer@Rapide de factuur te zijn
voldaan.
De kosten voor deelname aan Summer@Rapide staan vermeld op het inschrijfformulier..

Regels tijdens Summer@Rapide:

- Deelnemers zijn op tijd aanwezig
- Actieve deelname aan hockey en spel activiteiten.
- Het terrein wordt niet verlaten tenzij voor een afgesproken sportactiviteit.
- Geen alcohol
- Fairplay en plezier maken is een must.
- De gesponsorde shirts worden gedragen tijdens de hockey momenten.
- het dragen van gebits- en scheenbeschermers is verplicht tijdens de hockeytrainingen.
- We tolereren geen pestgedrag
- Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan door de organisatie worden
uitgesloten. In dergelijk geval zal contact worden opgenomen met ouders/verzorgers.
Deelnemer dient in het uiterste geval het terrein te verlaten.

Aansprakelijkheid
Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de
deelnemer. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)
zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van deelnemer, al dan niet in bewaring
gegeven aan de organisatie, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

Overmacht/Annulering
De organisatie is gerechtigd Summer@Rapide te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen.
Gedane betalingen zullen worden teruggestort.

Foto's
De inschrijver stemt toe dat foto’s die zijn gemaakt tijdens Summer@Rapide, met daarop de
herkenbare afbeelding van deelnemer, voor eventuele promotie doeleinden gebruikt mogen
worden en gepubliceerd mogen worden op de website over overige sociaal media (Facebook,
Instagram).

Organisatie Summer@mhc Rapide
 

SponsorenHandige links

Evenementen

Nog geen agenda punten.

Komend weekend

Heren 1

Heren 1 heeft geen aankomende wedstrijden

Heren 2

Heren 2 heeft geen aankomende wedstrijden

Dames 1

Dames 1 heeft geen aankomende wedstrijden

Dames 2

Dames 2 heeft geen aankomende wedstrijden

Dames 3

Dames 3 heeft geen aankomende wedstrijden

Uitslagen

D1 R.G.H.C. Tempo '34 D1 3-0
D2 HC Walcheren D2-O 3-0
H1 HC Tilburg H7 4-5
JO16-1 B.H.V. Push JO16-4 5-2
MO14-1 HC Etten-Leur MO14-2 0-0

Instagram